sofu

dini fazlasıyla yaşamaya çalışan, aşırı tutucu ve radikal kişilerdir..