sosyalizm

devletin temel güç olduğu, kuralları belirlediği yönetim biçimi. eşitlik temel gereksinimdir. komünizme veya anarşizme varan gelişim süreci izlemesi muhtemel olandır.
sınıfsız bir toplum yaratma amacı ile üretilen artı değerlerin bütün emekçilere eşit dağılımını hedefleyen bir yönetim biçimi.
toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir.
sadece siyaset tarihinin en vicdanlı ve en insan odaklı dünya görüşü olması münasebetiyle bile, bu topraklara fersah fersah uzaklıkta olduğunu görmemizin kaçınılmaz olduğu düşünce biçimi.

bize o kadar uzak ki, ancak ve ancak o kadar uzak olabilirdi zati.

neyse..
dünya'yı kurtarabilmenin yegâne yolu olan sistemdir.

yoksa bu rant, yoksa bu zenginlik, yoksa bu fakirlik, yoksa bu cânilik, yoksa bu kaçık adalet terazisi, yoksa bu yamyamlık bütün insanlığı, içinde yaşadıkları gezegenle birlikte, boğacak.
--alıntı--

sosyalizm bilic gibidir; sempatik, ama aç bırakır.

--alıntı--
üretim araçlarının devlet kontrolünde olduğu sistemdir.bu sistemde serbest piyasa ekonomisinin kalbi olan devasa aş'lere şahıslar sahip olamaz.her şey ama her şey devletin elindedir.fabrika patronu devlettir.
girişimciyi tamamen dışlayarak var olan bütün ekonomik yapıyı devletin egemenliğine sunan ekonomik sistem.

cami bahçesindeki, meydanlardaki kuşlara 1 gün yem atarsanız yerler lakin avlanmaya da devam ederler. 1 hafta boyunca yem atarsanız daha çok sizden beklemeye, daha az avlanmaya başlarlar. 1 ay boyunca yemlemeye devam ederseniz kuşun avcılık yeteneği ciddi anlamda zaafa uğrar ve en nihayetinde de kuş avcılık yeteneğini kaybeder. sosyalizm tam olarak budur.