sözlükteki akıcı sakinlik hali

durağanlıktan uzak olmasının yanı sıra tipik bir pazar gününü anlatan mod.