sün köyü

bizzat elazıgın yerlileri tarafıdan bilinmemesinden mütevellit, aslında olmayan yer.

(bkz: cihan1903 ün uydurmaları)