sünaiyet i’tikadı

gökyüzünün en yüksek katında mukadderât-ı âlemi yöneten ve güneşi temsil eden en yüce tanrı “ kara han” ile yeraltında ki “cehennem mâbudları” yönetcisi olan “ yağzız han” – oğuzlar’da ise “ krayir” – adındaki iki büyük tanrıya inanılıyordu. yeryüzü düzenini sağlayan ve bütün türk aşîretlerinin idaresine bakan “yer – su ilâhları” adı verilen daha birtakım mâbudlara da inanılmaktaydı.