sürç-i lisan ettiysek affola

konuşmanın sonunda genellikle gönül alma babında kullanılan cümle.
yanlış bir şey söylediysem affet anlamında kullanılan cümle.