symbol

türkçe karşılığı simge, sembol anlamına gelen ingilizce kelime.