tamam

eksik olmayan, bütün anlamına gelen sözcük. konuşmalarda vurgulanarak isim öncesine veya sonrasına getiriliyorsa "yeter kapat çeneni" manasına gelmişiği de vardır.***
kafi, bu kadar, uzatmaya gerek yok anlamındaki söz.