tebeşir

toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kaya...
kara tahtaya beyaz tebeşir nede yakışır
tozu yendiğinde hafif ateş yapması ile okul kırmanın bir numaralı materyalidir.