tehdit

bir kişi ya da topluluğa yaptığı/yaptıkları ya da yapmadığı/yapmadıkları eylemden dolayı rahatsız olan agresyon sahibi barbar kişice gözdağı vermesi; ağır ültimatom.