teist

sadece tanrının varlığını kabul eden, peygamberlere, elçilere, meleklere ve dinlere inanmayan kimse...
tanrının varlığına, peygamberine, dinine inanan kişi. alt yapısında tanrıya inanma vardır. tanrının insanlıkla iletişime geçti düşünülür ve bu yüzden de dinlerin insanlara gönderildiğine inanılır.

yalnızca tanrıya inanan kişiler için (bkz: deist)
dinlere ve tanrıya inanan kimsedir. bu kimselere göre vahiy, peygamber vb. şeyler vardır. (bkz: deist) ile çok karıştırılır. deist sadece bir yaratıcıya inanan ama dinlere peygamberlere ve vahiye inanmayan kimsedir.