temcid pilavı

tekrar tekrar bahsedilen şey, daima öne sürülen madde demektir.