tenezzül etmek

alçakgönüllülük göstermek.
kendi durumuna, düzeyine aykırı düşen bir şeyi veya işi kabul etmek...