tengricilik

tüm türk ve moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. tengri'ye ibâdet etmenin yanında animizm, şamanizm, totemizm bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. tengri, bugünkü türkçedeki tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir.