this fire

bedük tarafından cover'ı yapılan franz ferdinand şarkısı.

(g: youtube=tinyurl.com/3ale6zt)*
(g: youtube=tinyurl.com/332wds7)*