tipikus antilus yalakaus

bildiğin dalkavuğun latince adı. *