tütsü

dinî törenlerde veya çevrenin güzel kokmasını sağlamak amacıyla yakılan kokulu madde...