üç nokta

tamamlanmamış cümlelere konan bir noktalama işareti.

--- spoiler ---

ve bir gün bu zaman
bu nokta nokta eriyen zaman
noktalardan üçünü sana verir
(1972-...) dilediğince kullan
üçü de dolacaktır.
ve imam soracaktır.
"merhumu nasıl bilirdiniz? "
dillerde hep "iyi bilirdik."
gönüllerde üç nokta...

--- spoiler ---

yan yana iki noktanın anlattıklarını katiyen anlatamayandır.
entrylerinde kullananların iki kere düşünmesi gereken hede.
sözlükten kovulmanıza varacak sonuçları olan dil bilgisi iaşreti. aslında kullanımında bir sorun yoktur zira dediğim gibi dil bilgisi kuralıdır.
doğru kullanımı aşağıda belirtilmiş olan noktalama işareti.

--- spoiler ---

tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:'ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı?
kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: kılavuzu karga olanın burnu ... çıkmaz.
alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur: ? derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı?
sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur: binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. o noktainazar şudur: türk milletini, medeni cihanda, layık olduğu ? ?
karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:
? yabancı yok!
? kimsin?
? ali...
? hangi ali?
? ...
? sen misin, ali usta?
? benim!...
? ne arıyorsun bu vakit buralarda?
? hiç...
? nasıl hiç? suya çekicini mi düşürdün yoksa !...
? !...


--- spoiler ---
sevgili atınca sinir krizine girmeye sebep olan noktalama işareti insan bir noktadan sonra sinirleniyor yani.