ufaklı para

nikel, bronz ve mahlut madeni meskukat. 1937 senesi sonunda mütedavil miktarı 25 küsur milyondur.