uhrevi

ahiretle, öbür dünya ile ilgili.
dünyevi olmayan, ahiret ile ilgili olan şeyleri tanımlayan genelleme.