uykuluk

kasaplık hayvanların timüs ve pankreas bezlerine verilen ortak addır, sütlüce civarında en hasını yemeniz mümkündür...
hayvanın ciğeriyle yüreği arasında kalan parçacık, baharın gelişinin habercisi.