uykuluk

kasaplık hayvanların timüs ve pankreas bezlerine verilen ortak addır, sütlüce civarında en hasını yemeniz mümkündür...
hayvanın ciğeriyle yüreği arasında kalan parçacık, baharın gelişinin habercisi.
içinde uyku saklayabileceğiniz nesne, uyku kabı. diğer bir değişle "seni arkadaşım olarak görüyorum" diyen kadınların ürettiği ürün. *