uyumak için saat 24.00ı beklemek

bir nevi kurulmuş saat olmaktır. düzenli hayata geçiş sinyalleri sözlük