uzamak

uzun duruma gelmek, boyu büyümek,çok zaman tutmak,uzun sürmek.