yağmurun sebep olduğu manevi sonuçlar

hiç bir sebep-sonuç ; bu denli insanı tuhaflaştıramaz dediğim.

iç huzurun resmen kaynağına ulaşması.*