yanlış

yazılımı yalnış ile karıştırılandır. yan kelimesinden türeyerek yanlış olmuş
bazen bile bile yapılan bir eyleme dönüşebilir.

*