yarım adam

kimi aile büyüklerine göre sünnet olmamış, kimelerine göre ise askere gitmemiş erkek çocuğu