yarım akıllı

aklı az olan, aptal anlamında kullanılır.