yarım küre

yerkürenin ekvator vasıtasıyla ikiye bölündüğü farzedildiğinde kuzeyde ve güneyde kalan yarıları ile, 0° boylamı ile bölündüğü farzedildiğinde doğuda ve batıda kalan yarılarından herbirine verilen isim. yerküre tam bir küre değil, geoid olduğu için dünyanın yarımküreleri tam bir geometrik yarımküre değillerdir.