yarım rövaşata

tam rövaşatanın yarısıdır. tamı daha makbuldür.