yarış

bilgi, yetenek, güzellik vb.nde üstünlüğünü göstermek çabası.
rakipleri alt etmeye yönelik oyun, rekabet