yazı dili

konuşma diline göre daha kuralcı ve yazım esaslarına dayanan dil