yazır

oğuz türklerinin yirmi dört boyundan biri...