yeniçeriler

toplanan devşirme çocukların hristiyan olmadığı,boşnak,kürt,çerkez,rum gibi herbölgedeki 40 yetenekli çocuktan birinin yeniçeri yapıldığı özellikle padişahı korumak için bütün eğitimlerden geçirilen askerlerdir
osmanlı'nın son dönemlerinde çıkardıkları iç karışıklarla devleti çökertmişlerdir.

halktan resmen zorbalıkla para almışlardır. yeniçeriler bektaşilik tarikatına mensup olurlardı.

bektaşilik tarikatını kendi keyiflerine göre yorumlamışlardır.bu da bektaşiliği zayıflatmıştır. zaten son dönem padişahları bu yeniçeriler yüzünden mevlevileri desteklemiş. gerek osmanlı gerek yeni kurulmuş olan türk devleti bu sebeple mevleviliği korumuşlardır. bütün türbe tekke ve zaviyelerin kapatılmasına rağmen konya mevlana türbesinin tüm gücünü koruması bu sebepledir. yani kökeninde yeniçeriler sebebiyle.
osmanlıspor ve aliğaspor taraftarlarlarının adı ile grup kurdukları tarihi figür.