yüklem

cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul,eylem.
cümlenin sonunda yer aldığında cümleyi kurallı yapandır.