yüksük

dikiş dikerken parmağı koruması için takılır.