yusuf güney in sesindeki acılı arap ezgisi

söylediği şeylerin tarafımca dinlenilmesini sağlayan ezgi.