yutan eleman

"0" a eşdeğer insan.geleceği obeziteyle sonuçlanacak olan.
atadan aç olan eleman.
açlık bu hiçbirşeye benzemez,anlayışla karşılarım kendisini.
çarpım durumda herkesi sıfıra gömen eleman.