yüzbaşı

üstteğmen rütbesinden sonra gelen subay rütbesidir, bölük komutanlığı yaparlar, görev süreleri 6 yıldır, apoletinde üç yıldız bulunur.