z değeri

konserve işleminde mikroorganizmaların değişik sıcaklıklarda ısıya dayanıklılıklarını belirleyen değer...