zaman kaybı

boşa uğraş anlamına gelen.
yaşarken değil geçtiğinde anlaşılır.
bazen bir film ya da bir uğraş için ama çoğu zaman kişiler için kullanabilen sıfattır.
biten ilişkinin ardından, genelde ilişkiyi kötülemek için kullanılan benzetme
belirli bir görüşü karşınızdaki kişiye kabul ettirmeye çalışırken eğer o kişi sizi dinlememekte veya anlamamakta ısrar ediyorsa o an yaşadığınız süreçtir.

veya bir ilişki bittikten sonra yaşadığınız döneme yazık deme şeklidir.
genelde fazla önemsenmeyen.