zül saymak

bir olay veya sözü küçültücü, alçaltıcı, aşağılayıcı olarak değerlendirmek.
zül sayılana tenezzül edilmez.