zurnanın zırt dediği yer

zurnacının karşısında limom yemeye başladığınız an