abaza ile abazanın karıştırılması

abaza bir ırktır, abazan ise sapık, tacizci vb. anlamlara gelen kelimedir, karıştırılmaktadır, karıştırılmamalıdır