öz

benlik, kendilik, sade, net anlamlarına gelen sözcük.

mustafa kemal'in resmi olmayan ilk soyadı.